• Tất cả
 • 1 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Ngủ
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25466
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 88m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16761
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
23,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16158
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 127m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Full nội thất
11,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16550
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16466
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
15,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36666
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
18,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35458
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25251
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 86756
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25251
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 86756
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
3,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16761
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
11,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16550
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16466
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
15,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36666
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
18,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35458
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25466
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 88m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản