• Tất cả
 • 1 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Ngủ
 • Duplex
23,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16158
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 127m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Full nội thất
11,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16550
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15975
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25776
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25954
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 46556
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56868
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
15,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55067
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66767
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 82 m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15975
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 46556
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
11,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16550
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25776
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25954
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66767
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 82 m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
15,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66560
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 46668
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56868
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
15,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55067
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
23,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16158
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 127m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Full nội thất