• Tất cả
 • 1 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Ngủ
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26652
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25950
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 96m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35161
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 68m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36160
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25358
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 76m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
12,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16858
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35067
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 52m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35067
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 52m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35161
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 68m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36160
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25358
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 76m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
12,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16858
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26652
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25950
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 96m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất